Intermediære sundhedstilbud

Intermediære sundhedstilbud er et Ph.d.-projekt, der har til formål at afdække gevinster og omkostninger forbundet med intermediære trænings-, omsorgs- og behandlingstilbud i fire danske kommuner i Region Midtjylland (Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner). Projektet er blevet godkendt, men afventer flere midler før opstart.

Intermediære tilbud er omsorgs-, behandlings- og træningstilbud i kommunerne til forebyggelse af og hurtig udskrivning fra hospital – en mellemting mellem sygehus og traditionel kommunal ældrepleje. Projektet sigter mod at undersøge ændringer i borgernes funktionsevne og helbredsrelateret livskvalitet fra indskrivning til udskrivning samt 12 måneders opfølgning.