Non-farmakologisk palliativ behandling

Ældreområdet deltager i et Ph.d. forskningsprojekt om non-farmakologisk palliativ behandling til patienter med KOL.

Ældreområdet deltager i et Ph.d. forskningsprojekt om non-farmakologisk palliativ behandling til patienter med KOL. Forskningsprojektet gennemføres af Camilla Mousing, Cand.cur. og Ph.d.-studerende.

Deltagerne har været hjælpere, assistenter og sygeplejersker i udeområdet og Camilla Mousing har valgt at gennemføre et aktionsforskningsprojekt. Her har hun først afdækket borgernes behov og medarbejdernes kompetencer i relation til at yde palliation til KOL-patienter. Med afsæt i disse resultater har Camilla Mousing igangsat en undervisningsrække i foråret (se vedhæftede), hvor målet har været at øge medarbejdernes kompetencer til at indgå i den palliative pleje til KOL-patienter. Camilla Mousing er optaget af, hvordan vi med en tidlig indsats kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af disse patienter.