Randers Kommune forsker i træning

Et forskningsprojekt, der skal vise, hvad ældre borgere får ud af træning i daglige aktiviteter med en ergoterapeut.

Et forskningsprojekt, der skal vise, hvad ældre borgere får ud af træning i daglige aktiviteter med en ergoterapeut. Forskningsprojektet er et klinisk randomiseret studie, hvilket betyder at der er trukket lod om borgeren efterfølgende fik ADL-træningen. ADL står for ’Aktiviteter i det daglige liv’, forstået som værende træning i daglige aktiviteter.

Der er i alt 120 borgere med i forsøget. De 120 borgere er opdelt i en interventionsgruppe og i en kontrolgruppe. Dataindsamlingen er sket på følgende områder:

  • Ændringer i motoriske og procesmæssige færdigheder (AMPS)
  • Ændringer i selvoplevet tilfredshed med udøvelse af daglige aktiviteter (COPM) samt ændringer i livskvaliteten (SF 36)
  • Brug af hjemmehjælpstimer til personlig pleje og praktisk hjælp

Dataindsamlingen er sket over tre gange, nemlig ved forløbets start, ved interventions afslutning efter 11 uger og ved 6 måneders followup. Projektet skal belyse, om der er forskel på borgernes udbytte i de to grupper.