Træningsfløjte til KOL-patienter

Samarbejde med Ph.d. forsker fra VIA University. Formålet med dette forskningsprojekt er at implementere evidensbaseret viden i forhold til KOL-patienter.

Dette er et samarbejde med en Ph.d. forsker fra VIA University. Formålet med dette forskningsprojekt er at implementere evidensbaseret viden i forhold til KOL-patienter. Patienterne har i projektet fået udleveret en træningsfløjte, der styrker deres vejrtrækningsmuskulatur og derved får de nemmere ved at klare sig i dagligdagen. Forskningsprojektet har forløbet planmæssigt og oplevelsen i Rehabiliteringsenheden er, at patienterne anvender fløjten. De endelige resultater af projektet vil dog først være kendt om 12 måneder og når disse er kendt, skal der tages stilling til om træningsfløjten skal implementeres permanent i Rehabiliteringsenhedens tilbud til KOL-patienter.

For mere info kontakt Claus Engstrup