Nyt hjerteteam på Randers Sundhedscenter

Fra d. 1. januar 2017 skal alle kommuner i Region MIDT varetage den fulde rehabiliteringsopgave efter udskrivelse af patienter med hjertekarsygdomme. Denne opgave blev tidligere forestået af Region MIDT, der dog fortsat tager sig af enkelte risikopatienter. Randers Sundhedscenter og Regionshospitalet Randers har i fællesskab ansat en hjertesygeplejerske og sammensat et nyt hjerteteam på sundhedscenteret.

20. december 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

Det nye hjerteteam på Randers Sundhedscenter består af fysioterapeuter, en ergoterapeut, en diætist, en rygestoprådgiver, en sexologisk rådgiver, samt af en sygeplejerske med 20 års erfaring inden for hjertesygdomme og rehabilitering. 

”Vi har allerede modtaget flere personer med hjertekarsygdom til rehabilitering i det nye hjerteteam og vi er positivt overrasket over hvor mange, der henvises og hvor mange, der takker ja til rehabiliteringstilbuddet. Hjerteteamet er klar til at løfte opgaven fra d. 1. januar 2017” siger udviklingsfysioterapeut i Rehabiliteringsenheden, Sanne Palner.

Hjerteteamets opgave er at varetage den såkaldte ”fase 2” af forløbsprogrammet for hjerterehabilitering. Praktiserende læger kan fortsat henvise til fase 3 rehabilitering, som igennem længere tid er blevet varetaget af Randers Sundhedscenter. 

Video om hjerterehabilitering "fase 2"

Video om hjerterehabilitering "fase 3"