Sådan gør du noget ved din sundhed

Statens Institut for Folkesundhed har netop udsendt en rapport om de største risikofaktorer for danskernes sundhedstilstand. Randers Sundhedscenter bruger anledningen til at minde borgerne i Randers Kommune om, hvilke gratis sundhedstilbud man kan benytte sig af i kommunalt regi – og supplerer med gode råd om, hvad man selv kan gøre for at forbedre sin sundhed.

20. september 2016 - Oprettet af Marie Have Qvist

”Der er ikke noget decideret overraskende i rapporten, og vores tilbud er derfor allerede bygget op omkring de risikofaktorer, der bliver undersøgt. Derfor vil vi gene benytte lejligheden til at minde vores borgere om, hvad de kan bruge os til,” siger Susanne Bækgaard, leder af Randers Sundhedscenter.

Rapporten beskriver undersøgelser af 12 risikofaktorer og deres indvirkning på dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage.

Det handler om livskvalitet

Rygning er uden sammenligning den største dræber med ansvar for 13.600 dødsfald om året. Herefter følger fysisk inaktivitet og alkohol, som hvert år er årsag til hhv. 6.000 og 2.900 dødsfald. Desuden er der årligt mere end 3 millioner ekstra sygedage blandt eksrygere og rygere sammenlignet med mennesker, der aldrig har røget.

”Valget af livsstil har stor betydning for antallet af gode leveår, og vi ønsker at støtte så mange som muligt i at prioritere sundhed og livskvalitet, ” siger Lene Jensen, Sundhedschef i Randers Kommune.

På Randers Sundhedscenter er der stort fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, og derfor er der mange forskellige tilbud til borgere, der gerne vil gøre noget for at forbedre deres sundhedstilstand. Følgende tilbyder sundhedscenteret 10 gode råd om, hvordan man sporer sig ind på en sundere livsstil.

Læs mere om rapporten fra Sundhedsstyrelsen

Gode råd fra Randers Sundhedscenter

1. Ét skridt ad gangen

Det er en klassisk fejl at forsøge at ændre på alle sundhedsparametre på en gang. Det er uoverkommeligt for de fleste at forsøge sig med ingen rygning, nye madvaner, motion hver dag osv., hvis man starter fra nul. Vælg derfor ét fokuspunkt, og start med det. Prioriter i din sundhed; hvad er vigtigst og ikke mindst realistisk i dit liv. Start med små skridt i stedet for hele paletten på en gang.

2. Mange muligheder for rygestop

Det er meget forskelligt, hvad der skal til for den enkelte for at lykkes med et rygestop. På Randers Sundhedscenter er der løbende mange forskellige tilbud om rygestop – både individuel rådgivning og holdbaserede tilbud. Sundhedscenteret arrangerer også jævnligt rygstophold med forskellige temaer, hvor man for eksempel inddrager motion eller mindfulness. Send en sms med ’RYGESTOP’ til 1910, eller kontakt sundhedskoordinator Inger Kruse Andersen på tlf. 51 56 21 97 eller mail ika@randers.dk.

3. Er det svært? Fortvivl ikke!

Det ER svært at holde op med at ryge, og hvis det ikke lykkes første gang, så skal man ikke lade sig slå ud. Meget få mennesker har succes med første rygestopforsøg, og det er helt normalt at bruge 3-8 forsøg, før man lykkes med at kvitte smøgerne helt. Husk, at du lærer noget nyt om dig selv, hver gang du forsøger dig med et rygestop – og en dag skal det nok lykkes!

4. Fakta om bevægelse

Den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen slår fast, hvor vigtigt det er, at man bevæger sig minimum 30 minutter om dagen – hver dag! Det er dog vigtigt at huske, at man godt kan dele de 30 minutter op i mindre dele; dog minimum af 10 minutters varighed. Forskning har desuden kunnet dokumentere, at stillesiddende adfærd er en risikofaktor i sig selv, selvom man ellers lever op til anbefalingerne om at bevæge sig i 30 minutter. Derfor er det en god idé, at man sørger for at bevæge sig med jævne mellemrum, hvis man har et arbejde og fritidsaktiviteter, hvor man primært sidder stille. Og derhjemme – sluk for computer og iPad af og til, og brug lidt tid på at lufte hund, lege med børnene eller gå en tur i lokalområdet.

5. Transport er god motion

Når man skal integrere motion i sin hverdag, kan man starte med at se på sine transportvaner. Hvis man har mulighed for at bruge cyklen i stedet for bilen, så er man rigtig godt hjulpet. Ellers kan man parkere et stykke fra sit arbejde (eller andet), så man har 10-15 minutters gang til og fra arbejdspladsen. Hvis man bruger bussen, kan man gøre det til en vane at stå af et stop før, man plejer.

6. Vi hjælper dig i gang

Randers Sundhedscenter har et tilbud om motionsvejledning for alle borgere i kommunen. Motionsvejledning er en personlig samtale og tager cirka en times tid. Samtalen tager udgangspunkt i dit mål og dine ønsker, og vi finder sammen ud af, hvor meget støtte, du har brug for. Er det noget for dig, så kontakt motionsvejleder Gitte Engstrup på tlf. 51 56 22 46 eller gitte.engstrup@randers.dk.

7. Nyt sundhedstilbud for alle

Sundhedshøjskolen er et nyt tilbud for alle borgere i Randers Kommune, der har lyst til at gøre noget aktivt for at ændre livsstilen til det sundere. Her er både livsstilshold, ryghold og træning for rigtige mænd. Se mere på Sundhedshøjskolens hjemmeside eller kontakt projektleder Lars Johansen på tlf. 20 45 22 15 eller lars.johansen@randers.dk.

8. Gratis foredrag om kost og mental sundhed

Der er jævnligt foredrag om mental sundhed og temaftener om kost og motion på Randers Sundhedscenter. Foredragsrækken ”Vidunderlige hverdag” tilbyder et gratis foredrag cirka en gang om måneden med varierende temaer under overskriften mental sundhed. Man kan også deltage i gratis temaaftener om vægttab, kost og motion på sundhedscenteret. Her kan du se mere på om foredragsrækken om mental sundhed og foredrag om kost og motion.

9. Samtale om alkohol

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et sundt forhold til alkohol? Tilbuddet om samtale om alkoholvaner er både for borgere, der gerne vil snakke om deres eget alkoholforbrug, og for borgere med bekymring for en pårørende med alkoholproblemer. Man kan tilmelde sig samtalen på Randers Sundhedscenters hjemmeside, eller man kan kontakte Gitte Engstrup på tlf. 51 56 22 46 eller gitte.engstrup@randers.dk.

10. Hjælp til alkoholproblemer

På Rusmiddelcenter Rander er de klar til at hjælpe – uanset graden af dit alkoholproblem. Man kan møde op til åben rådgivning uden tidsbestilling eller lægehenvisning, eller man kan ringe og modtage anonym rådgivning. Der er masser af forskellige muligheder for hjælp, støtte og behandling. Læs mere og se åbningstiderne på Rusmiddelcenterets hjemmeside.