Det Sundhedsfaglige børneteam

Hos Det Sundhedsfaglige Børneteam ApS tilbyder vi professionel behandling og pleje til syge børn i eget hjem eller børn med særlige plejebehov.

Det Sundhedsfaglige Børneteam består af professionelt personale, der er uddannet til at varetage pleje og behandling af syge børn i eget hjem. Vi er en privatejet sygeplejevirksomhed.

Se mere på Børneteamets egen hjemmeside

Vi sætter barn og familie i centrum og skaber derved tryghed under barnets sygdom og pleje.

Kontakt

Leder Camilla Bach Sørensen
tlf.: 22 23 63 13
Mail: cbs@boerneteam.dk

Økonomiansvarlig Pernille Ove-Bisgaard
Tlf: 29 26 25 72 (hverdage kl. 8.00 til 15.00)
Mail: lhg@boerneteam.dk

Administrativ medarbejder Anne Mette Brøndum
tlf. 22 23 63 13 (hverdage kl. 8.00 til 14.30)
Mail: amb@boerneteam.dk

Kommunikationsmedarbejder
Ida Ahlmann Østergaard
Tlf.: 25 21 12 93 (hverdage kl. 8.00 til 15.30)
Mail: iaoe@boerneteam.dk

Vagtplanlægger
Annette Pedersen
Tlf.: 22704331
Mail: anp@boerneteam.dk

Vi træffes dagligt på kontoret fra kl. 8.00 – 15.00, samt træffes på telefonen efter kl. 15.00 eller på mail.