Frivillige foreninger

Hos Frivillige Foreninger i Randers Sundhedscenter kan du få støtte, råd og vejledning i forhold til din egen eller dine pårørendes sygdom.

Du kan møde en frivillig rådgiver fra flere af patientforeningerne i Randers Sundhedscenter. Se hvornår nedenfor.

De frivillige rådgivere tilbyder råd og vejledning og hjælper dig med at finde vej til nyttige oplysninger eller netværk om netop din sygdom.

Du finder de frivillige rådgivere i caféen på 1. sal i Randers Sundhedscenter Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers C.

Hvem kan du møde i 2018

     
Onsdag den 10.1. kl. 14.00 - 16.00   PTU og Diabetesforeningen
Onsdag den 17.1. kl. 14.00 - 16.00   Scleroseforeningen og Bisidderforeningen
Onsdag den 24.1. kl. 14.00 - 16.00   Høreforeningen
Onsdag den 31.1. kl. 14.00 - 16.00   Hjernesagen
     
Onsdag den 7.2. kl. 14.00 - 16.00   Osteoporoseforeningen
Onsdag den 14.2. kl. 14.00 - 16.00   PTU og Diabetesforeningen
Onsdag den 21.2. kl. 14.00 - 16.00   Scleroseforeningen og Bisidderforeningen
Onsdag den 28.2. kl. 14.00 - 16.00   Høreforeningen
     
Onsdag den 7.3. kl. 14.00 - 16.00   Osteoporoseforeningen
Onsdag den 14.3. kl. 14.00 - 16.00   PTU og Diabetesforeningen
Onsdag den 21.3. kl. 14.00 - 16.00   Scleroseforeningen og Bisidderforeningen
Onsdag den 28.3. kl. 14.00 - 16.00   Lukket pga påske
     
Onsdag den 4.4. kl. 14.00 - 16.00   Osteoporoseforeningen
Onsdag den 11.4. kl. 14.00 - 16.00   PTU og Diabetesforeningen
Onsdag den 18.4. kl. 14.00 - 16.00   Scleroseforeningen og Bisidderforeningen
Onsdag den 25.4. kl. 14.00 - 16.00   Høreforeningen
     
Onsdag den 2.5. kl. 14.00 - 16.00   Osteoporoseforeningen
Onsdag den 9.5. kl. 14.00 - 16.00   PTU og Diabetesforeningen
Onsdag den 16.5. kl. 14.00 - 16.00   Scleroseforeningen og Bisidderforeningen
Onsdag den 23.5. kl. 14.00 - 16.00   Høreforeningen
Onsdag den 30.5. kl. 14.00 - 16.00   Hjernesagen
     
Onsdag den 4.6. kl. 14.00 - 16.00   Osteoporoseforeningen
Onsdag den 13.6. kl. 14.00 - 16.00   PTU og Diabetesforeningen
Onsdag den 20.6. kl. 14.00 - 16.00   Scleroseforeningen og Bisidderforeningen
Onsdag den 27.6. kl. 14.00 - 16.00   Høreforeningen
     
Hver fredag   Kræftens Bekæmpelse
Sidste onsdag i måneden   Hjerteforeningen fra kl. 10.00 - 14.00

Hvem er vi

I den frivillige rådgivning sidder frivillige, der gennem mange år har samlet førstehåndsviden om bestemte sygdomme.

Oplysning og nærvær

I den frivillige rådgivning kan du søge:

 • Uforpligtende oplysninger på neutral grund
 • Viden om forskellige sygdomme og muligheder
 • Hjælp til at komme ud af en fastlåst situation
 • Hjælp til at finde vej i systemet

De frivillige rådgivere lægger vægt på at:

 • Give plads og tid til, at du kan få læsset af
 • Støtte op, hvor de professionelle slipper
 • Give nærvær og medmenneskelig støtte

Læs mere om de frivillige foreninger

Bisidderforeningen

Har du siddet i en situation hos kommunen, lægen eller advokaten og manglet støttet til at få sagt de vigtige ting eller til at få talt samtalen igennem efterfølgende?

Hos bisidderforeningen i Randers kan vi tilbyde dig en støtte fra en frivillig bisidder. 

En bisidder er ikke en professionel med stort kendskab til lovstof eller medicinske termer. Vedkommende fungerer som en støtte for dig og er med til at sikre, at du forstår de ting, der bliver sagt på mødet, at du får stillet de spørgsmål, du ønsker, og at du får brugbare svar med hjem. 

Vores frivillige bisiddere er til for dig. De er et ekstra sæt ører og øjne i en vanskelig situation og overholder naturligvis enhver form for tavshedspligt.

Vores bisiddere er blevet forberedt grundigt til opgaven, og vi prioriterer, at de har gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed. 

Kontakt bisidderforeningen i Randers, så vurderer vi i fællesskab om vores tilbud er noget for dig.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontaktperson

Karin Sørensen
karso@outlook.dk
tlf. 5198 2170
14.00 - 16.00

Blodprop og AK foreningen

Blodprop- og AK-foreningen er en landsdækkende forening for alle, der er i blodpropforebyggende medicinsk behandling.

På landsplan er der omkring 80.000 patienter i Anti-Koagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.(Tidligere kaldte man det "blodfortyndende behandling").

Se foreningens egen hjemmeside

Foreningens mål er at sikre, at disse patienter får den bedste oplysning om deres sygdom og de bedste muligheder for at blive behandlet, så risikoen for dannelse af blodpropper eller større blødninger minimeres.

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Du kan aftale et møde med en frivillig rådgiver fra Blodprop- og AK-foreningen ved at kontakte Leila Møller på følgende adresse: mims@webspeed.dk.

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Se foreningens hjemmeside her

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen er en interesseorganisation med cirka 75.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

Diabetesforeningens lokalforening i Randers arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

Se foreningens egen hjemmeside

Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer og oplysende aktiviteter, der relaterer sig til diabetes.

Vi går i dialog med de lokale sundhedsmyndigheder for at fremme diabetikeres interesser.

Vi er altid parat til at rådgive om diabetes og dele ud af vores erfaringer med sygdommen.

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Du kan møde en frivillig rådgiver fra Diabetesforeningen den anden onsdag i hver måned.

Derudover har Diabetesforeningen motivationsgrupper hver onsdag kl. 16-20.

Kontaktperson Diabetesforeningen:

Peter Kryger Mørk: petermoerk@fiberflex.dk

Endometrioseforeningen

Endometrioseforeningen er en støtteforening for kvinder med endometriose.

Endometriose er en smertefuld og kronisk sygdom, der påvirker 4-7% af alle kvinder og piger.

Tilstanden opstår, når væv, der ligner livmoderslimhinden, findes udenfor livmoderen, som regel i underlivet, på æggestokkene og æggelederne, på de bånd der holder livmoderen på plads, på blæren, tarmene og i området mellem skeden og endetarmen.

Kontaktperson Endometrioseforeningen Randers:

Jette Dideriksen: dideriksen@privat.dk

Gigtforeningen

Gigtforeningen arbejder for bedre behandling, forebyggelse og livskvalitet til de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg og muskler.

Gigtforeningens ide er at bekæmpe gigtsygdomme og deres konsekvenser og skabe fokus på sagen til almen nytte for samfundet.

Se foreningens egen hjemmeside

Vi skaber muligheder for at bevare livskvalitet og en stærk krop, så mennesker kan leve det liv, de har lyst til - også når det begynder at gøre ondt.

Vi har løbende spændende arrangementer. Se Gigtforeningens kalender.

Gigtforeningen Randers

Randers lokalgruppe v/kredsformand Lillian Kammersgaard
Tlf.: 86 48 19 59
Mail: lilliankammersgaard55@msn.com

Hjernesagen

HjerneSagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede.

HjerneSagen arbejder blandt andet for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Se foreningens egen hjemmeside

Hvert år rammes godt 12.000 mennesker af en blodprop eller en blødning i hjernen. Apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i Danmark. Dødeligheden er mellem 25 - 40 % det første år afhængig af, hvilken behandling der tilbydes. For dem der overlever er invaliditeten stor, fx rammes ca. 80% af halvsidige lammelser og 30% rammes af afasi.

Ca. 40.000 lever med følgerne af apopleksi eller afasi.

Apopleksi er en samlebetegnelse for to hjernesygdomme, blodpropper i hjernen og hjerneblødninger.

Afasi er en betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og i skrift.

Hjernesagen i Randers Sundhedscenter

Man kan møde og få vejledning af frivillige fra Hjernesagen i Randers Sundhedscenter den sidste onsdag i hver måned fra kl. 10-11.30.

Kontaktperson Hjernesagen:

Lene Jensen: p.jensen@beskedboks.dk

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen er landsdækkende, og som patientforening en af de største i landet med ca. 135.000 medlemmer.

Se foreningens egen hjemmeside

Mere om Hjerteforeningen

Foreningen støtter videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme,  deres årsager, forebyggelse og behandling

Forebygger hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter

Støtter patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information –

Varetager fælles interesse for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejder for bedre forebyggelse og behandling  gennem sundhedspolitiske initiativer, information m.v.

Hjerteforeningen arbejder lokalt, regionalt, nationalt – ja sågar internationalt.

I Danmark er der ca. 400.000 hjertekar patienter, og hvert år dør ca. 14.000 af hjertekar lidelse.

Hjerteforeningen anbefaler fysisk aktivitet og sunde kostvaner.

Hjerteforeningen har hele tiden et eller flere kampagner i gang. Det nyeste – Hjertesvigt kampagnen er lige skudt i gang, og den strækker sig over fire år.

Se Randers lokalkomités hjemmeside

Mød Hjerteforeningen i Randers Sundhedscenter

Der er mulighed for hjerterådgivning den sidste onsdag i hver måned – dog ikke juli og december – mellem kl. 10 og 14, hvor Århus Rådgivningscenter vil være til stede i Randers Sundhedscenter. Denne rådgivning er gratis og kræver ingen tilmelding.

Hjerteforeningens Lokalkomité i Randers dækker hele kommunen, og kontakt kan ske til:
Jette Dideriksen, formand
Hildursvej 1
8920 Randers NV
25 85 13 04
e-mail: randerslokalkomite@gmail.com

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder foreningen med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom vi taler patienternes sag over for myndighederne.

Kræftens Bekæmpelses mål er at være befolkningens talerør i kræftrelaterede anliggender. Det er Kræftens Bekæmpelses overordnede mål at reducere antallet af kræftdødsfald med 7.000 i løbet af de kommende 15 år. I dag overlever hver anden, der får kræft - om 15 år skal det være to ud af tre.

Se foreningens egen hjemmeside

Kræftrådgivningen i Randers

I Kræftrådgivningen i Randers Sundhedscenter kan alle, der er berørt af kræft få en samtale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt kræftrådgivningen i Aarhus for mere information og aftale om samtale på tlf. 86 19 88 11 eller aarhus@cancer.dk.

Kræftrådgivningen i Randers Sundhedscenter er åben to mandage i måneden.

Der er desuden åben kræftrådgivning hver fredag fra kl. 12-15 ved en frivillig fra Kræftens Bekæmpelses patientstøtteafdeling.

Den åbne kræftrådgivning tilbyder rådgivning og støtte, så kræftpatienter og pårørende, på trods af alvorlig sygdom, får mest mulig kvalitet i livet.

Kontaktperson Kræftens Bekæmpelse:

Ole Dallris: dallris@oncable.dk

Migræne og Hovedpineforeningen

Migræne og Hovedpineforeningen er en uafhængig patientforening for medlemmer med alle former for hovedpine.

Migræne og Hovedpineforeningen beskæf­tiger sig med formidling af informationer om de svære tilbagevendende hovedpineformer.

Se foreningens egen hjemmeside

Foreningen rådgiver hovedpinepatienter og varetager hovedpinepatienters fælles interesser.

Foreningens mål er at medvirke til en høj grad af viden generelt i samfundet om alle former for hovedpine.

Kontaktperson Migræne og Hovedpineforeningen:

Jette Dideriksen: dideriksen@privat.dk

Nyreforeningen

Nyreforeningen er en patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for kronisk nyresyge. Herunder særligt dialysepatienter og nyretransplanterede og deres pårørende.

Nyreforeningens arbejde består i at udbrede kendskab til nyresygdomme og forbedre patientvilkår og behandlingsmuligheder for kronisk nyresyge.

Se foreningens egen hjemmeside

Det sker ved at give information om nyresygdomme og deres behandling, kursusvirksomhed, støtte til forskning, arbejde for at fremme mulighederne for organtransplantation samt at sikre mulighed for dialyse ved ferie gennem drift af små dialysecentre.

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Du kan aftale et møde med en frivillig rådgiver fra nyreforeningen ved at kontakte Leila Møller på følgende adresse: mims@webspeed.dk.

OCD-Foreningen

OCD-foreningen er en patientforening for OCD-ramte og deres pårørende.

Se foreningens egen hjemmeside

Foreningens formål er blandt andet:

 • Gennem rådgivning at støtte og hjælpe de OCD-ramte og deres pårørende.
 • Oplyse og udarbejde informationsmateriale om OCD til ramte, pårørende og ikke mindst til behandlingssystemerne.
 • Etablere lokale netværksgrupper i hele landet for både OCD-ramte og pårørende.
 • Etablere lokal telefonrådgivning i hele landet.

Mød OCD-foreningen i Randers Sundhedscenter

Cirka en gang om måneden er der møde i lokalgruppen Randers, hvor alle OCD-ramte og pårørende er velkomne til snak, udveksling af erfaringer og hyggeligt samvær under frie former. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Oplysning om Organdonation

Oplysning om Organdonation blev skabt at ti patientforeninger i 1991 og fungerer i dag under Dansk Center for Organdonation, hvor Sundhedsstyrelsen, patientforeningerne og Dansk Center for Organdonation samarbejder om at sætte regler og mål for oplysningsarbejdet.

Formålet med oplysningsarbejdet, er at få flere til at tage stilling til organdonation.

Se foreningens egen hjemmeside

Arbejdet bæres af et aktivt informatørkorps. Det er frivillige, der selv har fået et organ, som venter på et organ eller er pårørende. Disse tilbud er gratis.

Informatørerne tager ud og holder foredrag, workshops, deltager i events på messer, markeder, skoler, arbejdspladser og alle mulige andre sammenhænge og steder.

Osteoporoseforeningen

Osteoporose betyder Knogleskørhed. Osteoporoseforeningen har til formål at udbrede kendskabet til osteoporose og forebyggelse heraf.

Knogleskørhed eller osteoporose er en sygdom, der svækker knoglernes styrke. Fælles for alle mennesker er, at mængden af knoglevæv nedsættes med alderen, men for nogle går det hurtigere end for andre. Sygdommen rammer især kvinder, men mænd rammes også ganske hyppigt. I tal er det hver 3. kvinde og hver 8 mand, som på et tidspunkt rammes af knogleskørhed. 

Skøre knogler giver øget risiko for brud, hyppigst på ryghvirvlerne, på lårbenshalsen, i den øverste del af overarmen og i håndleddet. Osteoporose-patienter kan komme ud for brud i ryggen selv ved en ganske let belastning. 

Se foreningens egen hjemmeside

Diagnose og behandling

Behandling nytter!

WHO beregner, at der er ca. 8.000 mennesker i Randers Kommune, der har sygdommen, men som ikke har fået stillet diagnosen eller er kommet i behandling. 

Tidlig opsporing af sygdommen er meget vigtigt. Tilfældene af brud kan reduceres med mindst 50%, og det er af stor betydning for livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Der er altså al mulig grund til at være opmærksom på, om man selv kunne være i risikogruppen. 

På Osteoporoseforeningens hjemmeside (se link i toppen af siden) kan du læse, hvordan man kan vurdere, om man selv er i risiko for at udvikle sygdommen. 

Viden og inspiration

Osteoporoseforeningen udgiver løbende pjecer og bøger med relevant information til vores medlemmer. Du kan få/købe dem ved vores møder, fra Landsforeningens hovedkontor og ved at kontakte vores afdelings formand.

På Osteoporoseforeningens hjemmeside kan du også finde svar på en lang række spørgsmål. Hvis du melder dig ind i foreningen, vil du også få mulighed for at få rådgivning af vores lægekonsulent og af vores diætist. Du kan også ringe til ”patient til patient” – telefonen. 

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Den første onsdag i hver måned fra kl. 14-16 kan du møde en frivillig rådgiver fra Osteoporoseforeningen. Se kalender. 

Kontakt til Osteoporoseforeningen i Randers:

Næstformand:
Ebba Castberg
Telf. 86 44 70 35
Mail: randers@osteoporose-f.dk

Eller:
Leila Veith Møller
Telf. 86 40 25 74
Mail: mims@webspeed.dk

Aktiviteter i nærmeste fremtid

PTU-foreningen

PTU-foreningen arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU er en forening med hovedmålgrupperne polioramte og ulykkesramte, herunder også whiplashramte. Men en del andre med fysisk funktionsnedsættelse finder også vej til PTU – og de er meget velkomne!

Se foreningens egen hjemmeside

Foreningens mål er:

 • at være den foretrukne forening for personer med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom
 • at have samfundsmæssig indflydelse på alle niveauer
 • at have højeste kvalitet i alle dele af organisationen
 • at samarbejde med danske og internationale organisationer og forskere

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Den 2. onsdag i hver måned kan du møde en frivillig rådgiver fra PTU-foreningen i Randers Sundhedscenter fra kl. 14-16.

Kontaktperson PTU-foreningen:

Birgit Urban: bu@info.dk

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen er samlingspunktet for alle, der arbejder for sclerosesagen i vores lokalområde.

Det er vores mål at skabe netværk både mellem os som er berørt af sclerose, og alle jer der har indflydelse på vores hverdag.

I vores arbejde for at skabe det bedst mulige kendskab til sygdommen afholder vi både oplysende og underholdende arrangementer for vores medlemmer og andre interesserede.

Vi engagerer os i lokalpolitik, dels ved at arbejde i de lokale handicapråd , og dels ved kontakt med lokalpolitikere og embedsmænd.

Se foreningens hjemmeside her

SIND

Landsforeningen SIND arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Landsforeningen arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Foreningen har knap 5.000 medlemmer samt et stort antal institutionsmedlemmer fra det offentlige, behandlingssteder, foreninger, organisationer og private virksomheder.

Se foreningens egen hjemmeside

Medlemmerne er mennesker med forskellige former for psykiske lidelser, pårørende samt andre med interesse for området.

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Lokalforeningen SIND Randers tilbyder åben rådgivning efter aftale på tlf. 86 40 54 89 el. mail: trine.juel@elromail.dk.

Rådgivningen foregår mandage mellem kl. 16-18 i Randers Sundhedscenter.

Rådgiverne er frivillige fra lokalforeningens bestyrelse.

Formålet med rådgivningen er at yde rådgivning, vejledning og støtte, og enhver henvendelse kan ske anonymt og er et gratis tilbud.

Kontaktperson SIND Randers:

Trine Juel: trine.juel@elromail.dk

SIND's pårørende

SIND's pårørende er en forening for pårørende til psykisk syge i Midtjylland. Vi tilbyder hjælp til pårørende til personer med en diagnosticeret eller ikke diagnosticeret sindslidelse.

Formålet er at yde rådgivning, vejledning og støtte til pårørende til psykisk syge, i Randers Kommune.

Enhver henvendelse kan ske anonymt, og er et gratis tilbud. Rådgivningen henvender sig til børn, unge, voksne og seniorer.

SIND's pårørende arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende - bl.a. fordi vi tror på, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse.

Link til SIND's Pårørenderådgivning

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

SIND’s Pårørenderådgivning tilbyder åben rådgivning i Randers Sundhedscenter hver mandag kl. 14–18. Dog lukket i forbindelse med skoleferier.

Henvendelse kan ske uden forudgående aftale. Der kan også rettes henvendelse vedrørende aftale om en samtale eller telefonrådgivning på  nr. 20 47 48 22.

To gange om måneden er der mulighed for at tale med en psykolog. Det er en god idé at bestille tid. 

Uden for tidspunkterne for den åbne rådgivning kan der rettes henvendelse til Sinds Pårørenderådgivning i Århus på 86 12 48 22 alle hverdage kl. 13–17, fredag dog kl. 11–14.