Hjernesagen

HjerneSagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede.

HjerneSagen arbejder blandt andet for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Se foreningens egen hjemmeside

Hvert år rammes godt 12.000 mennesker af en blodprop eller en blødning i hjernen. Apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i Danmark. Dødeligheden er mellem 25 - 40 % det første år afhængig af, hvilken behandling der tilbydes. For dem der overlever er invaliditeten stor, fx rammes ca. 80% af halvsidige lammelser og 30% rammes af afasi.

Ca. 40.000 lever med følgerne af apopleksi eller afasi.

Apopleksi er en samlebetegnelse for to hjernesygdomme, blodpropper i hjernen og hjerneblødninger.

Afasi er en betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og i skrift.

Hjernesagen i Randers Sundhedscenter

Man kan møde og få vejledning af frivillige fra Hjernesagen i Randers Sundhedscenter den sidste onsdag i hver måned fra kl. 10-11.30.

Kontaktperson Hjernesagen:

Lene Jensen: p.jensen@beskedboks.dk