Høreforeningen

Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet.

Høreforeningen arbejder bl.a. for, at hørehæmmede og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.

Se foreningens egen hjemmeside

Høreforeningen arbejder også på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.

Derudover arbejder Høreforeningen for at nedsætte eller helt forhindre risici for høre­skad­er i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.

Kontaktperson Høreforeningen:

Dorthe Sørensen: edorthes@privat.dk