Nyreforeningen

Nyreforeningen er en patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for kronisk nyresyge. Herunder særligt dialysepatienter og nyretransplanterede og deres pårørende.

Nyreforeningens arbejde består i at udbrede kendskab til nyresygdomme og forbedre patientvilkår og behandlingsmuligheder for kronisk nyresyge.

Se foreningens egen hjemmeside

Det sker ved at give information om nyresygdomme og deres behandling, kursusvirksomhed, støtte til forskning, arbejde for at fremme mulighederne for organtransplantation samt at sikre mulighed for dialyse ved ferie gennem drift af små dialysecentre.

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Du kan aftale et møde med en frivillig rådgiver fra nyreforeningen ved at kontakte Leila Møller på følgende adresse: mims@webspeed.dk.