Tandplejen

Tandplejen i Randers Sundhedscenter tilbyder tandpleje og tandregulering for alle børn og unge mellem 0 og 18 år samt omsorgstandpleje og specialtandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte almindelige privatpraktiserende tandlæger.

SUNDE TÆNDER HELE LIVET er den enkeltes ansvar, men Tandplejen vil hjælpe dig til at gøre det muligt.

Vi vil nemlig gerne, at vores patienter i Randers kommune ved noget om god hjemmetandpleje, så de derved kan udvikle gode tandplejevaner og dermed sunde tænder.

Vi har - udover klinikken i Randers Sundhedscenter - 11 klinikker fordelt på skolerne rundt om i kommunen.

I sundhedscentret er der en almindelig tandbehandlingsklinik, men også Tandplejens tandregulering, hvor de fleste af vores patienter får rettet tænder, hvis der er behov for det.

Ligeledes kan man - hvis man er visiteret til Omsorgstandplejen - blive behandlet i sundhedscentret.

Som noget ganske nyt er der indrettet en specialtandklinik i sundhedscentret. Specialtandpleje er et tandplejetilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Som for omsorgstandplejen skal du visiteres til Specialtandpleje.

Derudover har Tandplejens administration til huse i Randers Sundhedscenter.

Tandplejen har åbent på alle skoledage fra kl. 8 til kl. 15.

På Tandplejens hjemmeside kan du læse mere om vores tilbud og dine muligheder hos os.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.89 15 87 00 eller på e-mail: tandplejen@randers.dk