BMI & Livvidde

I Randers sundhedscenter vil vi gerne hjælpe dig til en sundere livsstil. På denne side kan du finde ud af, om din vægt ligger inden for normalen. Prøv selv.

BMI

BMI (Body Mass Index) bruges normalt til at vurdere, om en person er normalvægtig. BMI siger noget om din vægt i forhold til din højde, men ikke noget om kroppens sammensætning. BMI beregnes efter formlen: Vægt (kg) /(højde (m) x højde (m)).

Sundhedsstyrelsen klassificerer BMI på følgende måde:

  • Undervægt: Mindre end 18,5
  • Normalvægt 18,5 - 24,9
  • Overvægt: 25-29,9
  • Svær overvægt: Mere end 30

Mål din BMI.

Livvidde

Et af de enkleste mål for, om man er overvægtig, er at måle sin livvidde. Det er specielt et relevant mål, fordi man ved, at især det fedt, der sidder omkring maven er skadeligt for helbredet. Livvidden måler du med et målebånd 2 cm over navlehøjde og rundt om maven, mens du står op.

Kvinder

  • Normal livvidde: Mindre end 80 cm
  • Øget livvidde: 80-87 cm
  • Meget øget livvidde: 88 cm og derover

Mænd

  • Normal livvidde: Mindre end 94 cm
  • Øget livvidde: 94-101 cm
  • Meget øget livvidde: 102 cm og derover