Om sundhed for dig

I Randers Sundhedscenter ønsker vi at gøre en aktiv indsats for borgernes sundhed. Vi tager udgangspunkt i KRAM-faktorerne og igangsætter også andre sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Sundhedsfremme med hjælp fra Randers Sundhedscenter

Sundhed handler om fysisk, psykisk og socialt velvære og om at kunne mestre livets mange forskellige situationer.

Randers Kommune lægger sig op ad WHO´s definition af sundhed som er: "En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse."

Klik rundt i menuerne, og læs om de mange spændende og sundhedsfremmende tilbud i Randers Sundhedscenter.