Trivsel og mental sundhed

Mindfulness

Mindfulness henvender sig til alle, der ønsker at lære en enkel meditationsform til at skabe fokus, forankring og fornyelse i krop og sind. Alle, der er motiveret for øget selvindsigt eller blot at få trænet en teknik til forbedret velvære, både fysisk og psykisk

Følelser

​På en temadag i februar 2015 blev der I Randers Sundhedscenter holdt oplæg om følelsesliv og menneskelige reaktioner. Oplæggene er samlet her.