Sygesikringsgruppe

Du kan selv skifte sygesikringsgruppe. Gruppeskiftet koster 200 kr. Ændringen træder i kraft efter 14 dage, hvor du også vil få sendt dit nye sygesikringsbevis.

Flytter du fra en adresse til en anden, er gruppeskiftet gratis. Et gruppeskift kan dog kun finde sted, når du har været registreret i samme gruppe i et år.

Bestil gruppeskift

Sygesikringsgruppe 1

I sygesikringsgruppe 1 er du tilmeldt en alment praktiserende læge. Du har adgang til behandling, rådgivning og vejledning hos den praktiserende læge.

Behandling hos en speciallæge er også gratis, men det er den praktiserende læge, der afgør, om der er behov for speciallæge undersøgelse og -behandling, som der kræves henvisning til fra egen læge.

Sygesikringen betaler alle udgifter til almen lægehjælp og speciallægehjælp og giver tilskud til sygesikringens øvrige ydelser.

Sygesikringsgruppe 2

I sygesikringsgruppe 2 kan du frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor, samt efter henvisning fra en læge hos fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Du behøver ikke en henvisning, hvis du skal til en speciallæge.

Er du sikret i sygesikringsgruppe 2 og går til praktiserende læge, skal du muligvis selv betale en del af honoraret til lægen - det afhænger af størrelsen på lægens honorar. Sygesikringen giver et tilskud, der svarer til sygesikringens udgift for en gruppe 1 sikret og kun hvis lægens honorar er højere, skal du selv betale differencen.

Tilskuddet er fratrukket på regningen.

Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen. Behandling hos fodterapeut, psykolog og kiropraktor sker til honorar aftalt med sygesikringen.