Skilsmissen - i børnehøjde

Dette foredrag er en del af foredragsrækken "Vidunderlige Hverdag", hvor vi sætter fokus på mental sundhed.

Foredrag onsdag d. 2. november 2016 kl. 17.00 - 18.30 i kantinen på 2.sal i Randers Sundhedscenter

Når forældre går fra hinanden, er det en stor omvæltning i børns liv.

Mange kommer godt videre – især, når de har voksne omkring sig, der har tid og overskud til at lytte og tale med dem om deres tanker og følelser om bruddet.

Mange kan være præget af sorg og frustrationer, og de vil ofte sidde tilbage med spørgsmål, som de tror, de er helt alene om.

Nogle oplever måske også, at forældrene virker mindre tilgængelige i en periode, fordi de selv gennemgår en svær tid.

Derfor kan børn og unge have behov for hjælp til at navigere i deres nye hverdag, og behov for at opleve, at deres reaktioner og tanker er helt normale.

Oplægget vil komme omkring:

  • Hvad siger forskning om skilsmissen i børnenes perspektiv?
  • Hvad fylder hos børn med skilte forældre?
  • Hvordan kan børn reagere på skilsmissen?

Oplægsholder: Rikke Hermansen, familieudvikling.dk