Seksuel sundhed

Randers Sundhedscenter har fokus på den seksuelle sundhed og trivsel og ønsker at reducere antallet af uønskede graviditeter og sexsygdomme.

Rådgivning i Randers Sundhedscenter:

Til Unge i Randers Kommune fortrinsvis gennem Condomeriet. Alle er velkomne uanset alder, køn, etnicitet og seksuel orientering, men stedet henvender sig særligt til unge.

Til Borgere i kommunens botilbud og institutioner tilbydes sparring og rådgivning i forhold til deres seksualitet. Borgerne henvises af personalet. 

Til personale på botilbud og institutioner: Det kan dreje sig om hjælp til at lave seksualpolitikker, sparring i forhold til den enkelte borgers seksualitet eller i forhold til elevundervisning. Den enkelte institution kan selv henvende sig.

Til personale i Sundhedsplejen, på grundskoler, specialskoler og ungdomsuddannelser tilbydes vejledning og sparring i forbindelse med afvikling af seksualundervisning. Kontakt sker på initiativ af den enkelte medarbejder(gruppe).

Kontaktinformation 

For yderligere information kontakt 
Condomeriet v/ Janni Watson, 
mail janni.watson@randers.dk
ring til Condomeriet på tlf. 51 56 22 24 
eller til Randers Sundhedscenter på tlf. 89 15 12 15

Læs mere om Condomeriet