Tjek dit helbred

Projekt Tjek dit helbred giver alle 30-49-årige borgere i Randers Kommune muligheden for at få tjekket, hvordan det står til med helbredet.

Har du modtaget en indkaldelse til Tjek dit helbred? 
Husk at bekræfte/ændre din tid og svar på spørgeskemaet, inden du møder op i sundhedscentret.

Bekræft/ændr din tid og svar på spørgeskema

Om Tjek dit helbred

Tjek dit helbred er et samarbejde mellem Randers Kommune og de praktiserende læger. Målet er at bedre borgernes sundhed og livskvalitet og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme som fx type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Formålet er, at borgeren så tidligt som muligt kan begynde at lægge sin livsstil om eller starte behandling og på den måde undgå, at symptomerne udvikler sig.

Tjek dit helbred løber i perioden 2012–2018 og inviterer i denne periode målgruppens cirka 30.000 borgere til et helbredstjek.

Aarhus Universitet, sektion for Almen Medicin, vil løbende evaluere resultaterne af Tjek dit helbred og forske i forebyggende indsatser og livskvalitet.

Tjek dit helbred er støttet af TrygFonden.

Mød medarbejderne Se et helbredstjek Hvad skal jeg? Kan jeg deltage? Opfølgende tilbud Forskning og resultater fra Tjek dit helbred