Forskning og resultater fra Tjek dit helbred

Tjek dit helbred er et enestående stort projekt, der udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Institut for Almen Medicin, Region Midt og Randers Kommune. Under og efter projektperioden, der løber fra 2012-2018, vil vi dele forskningsresultater og publikationer med interesserede borgere og professionelle. Vi samler derfor løbende forskningsresultater og publikationer på denne side, efterhånden som det bliver tilgængeligt.

PhD: Ændring i fysisk aktivitet hos borgere med lavt kondital

I denne PhD af Kirstine Høj Obling undersøges det bl.a., hvorvidt borgere med lavt kondital vurderer deres kondition til at være på samme niveau, som en objektiv konditest viser. Desuden undersøges og diskuteres det, om et opfølgende forløb på 6 måneder, hvor deltagerne bl.a. får et medlemskab af Randers Gymnastiske Forening (RGF), resulterer i et bedre kondital blandt deltagerne efter 12 måneder, end de almindelige kommunale tilbud gør.

Speciale: Borgernes oplevelse af holdtilbuddet Tjek på Vægten

På holdet Tjek på vægten fik borgere, der havde været til et helbredstjek i Tjek dit helbred, mulighed for at tage arbejdshandskerne på. Formålet var nemlig at få styr på livsstilen. Men hvordan gik det så? Gül Sakal sætter i dette speciale fokus på, hvordan deltagerne i Tjek på vægten integrerede forløbet i hverdagen efterfølgende, samt om forløbet forbedrede deres evne til at forstå sundhedsinformationer.

Speciale: Sammenhængen mellem sundhedskompetence og fysisk aktivitet

Din evne til at forstå og efterleve sundhedsinformationer er i centrum for dette speciale skrevet i Folkesundhedsvidenskab. Og sundhedskompetence er et relevant begreb at bide mærke i – for det kan have stor betydning for dit helbred. I specialet undersøges sammenhængen mellem niveau af sundhedskompetence og mængde af fysisk aktivitet blandt inviterede til Tjek dit helbred i 2012-2013.

Speciale: Rekruttering af borgere til Tjek på trivslen

Hvordan sendes relevante borgere videre fra helbredstjek til et opfølgende tilbud, der har fokus på forbedringen af den mentale sundhed? Denne problemstilling sætter scenen i dette speciale i Folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet skrevet af Stine Roer Bolmgren og Mette Taarsted Soelberg.

Speciale: Anvendelsen af koordineringsstrategier i Tjek dit helbred

Dette speciale søger at undersøge, hvilke koordineringsstrategier der anvendes i forskningsprojektet og det kommunale tilbud Tjek dit helbred – og hvorfor det netop er disse strategier, der tages i brug, når offentlige instanser mødes i et samarbejde.

Speciale: Sammenhængen mellem alkoholindtag og selvvurderet helbred

Alkohol er en del af de flestes liv. Et højt indtag kan dog have alvorlige konsekvenser for helbredet, og derfor er alkoholforbrug blevet omdrejningspunktet for mange studier. I dette speciale sættes der fokus på, hvordan niveau af alkoholindtag hænger sammen med selvvurderet fysisk og mentalt helbred hos 30-49-årige danskere.

Sundhedsteamet - Ph.D: Konditionstest i forebyggende helbredstjek

Selv små forbedringer af konditionen er forbundet med nedsat dødelighed, men hvad kan få os til at være mere fysisk aktive? Vil en konditionstest, som en del af et sundhedstjek, føre til mennesker med bedre kondition? Vil det føre til bedre mental sundhed? Det danske sundhedssystem har generelt meget lidt fokus på konditionstest, og det er endnu uvist, om en sådan målemetode kan give positive effekter. Det har Kirsten Høj undersøgt nærmere i denne ph.d.-afhandling.